Säkerhet i höjden

Laddar ...

Stegfabriken.se leder kampen mot fall och ras från stegar, byggnadsställningar, trappor och plattformar. Vi förebygger den största orsaken till arbetsrelaterade olyckor och investerar i en ökad medvetenhet kring riskerna. Detta gör vi med ett välvalt produktutbud och marknadens bästa service samt rådgivning.

År efter år toppar "Fallolyckor" statistiken över arbetsolyckor i Sverige. ”Säkerhet i höjden” är i stor grad ett förbisett problem. Stegfabriken.se har därför satt upp fasta ramar som bidrar till att öka svenskarnas fokus kring säkerhet vid arbete på stegar, byggställningar, trappor och plattformar.

Mål

Vi vill vara Skandinaviens största och mest kunniga leverantör av ”Säkerhet i höjden”.

Syfte

Vi förebygger den största orsaken till arbetsskador och investerar i en ökad medvetenhet kring riskerna. Detta gör vi med ett välvalt produktutbud och marknadens bästa service och rådgivning.

Värderingar

Säkerhet, kvalitet och service. Det är våra tre viktigaste ledord och de lägger grunden för allt som vi säger och gör.

Säkerhet

Vi arbetar målinriktat med att underhålla och utveckla en hälsosam, säker arbetsmiljö för våra kunder och företagets anställda.

Kvalitet

Vi har Skandinaviens största utbud kvalitetsprodukter från de största och ledande tillverkarna på den internationella marknaden.

Service

Vi arbetar fokuserat med kundservice över alla kanaler. Våra kunder får professionell rådgivning över telefon, chatt och e-post.