Integritetspolicy

Laddar ...

Registrering och användning av personuppgifter – fullgörande av kontrakt

I samband med ditt köp hos Stegfabriken.se har du angett ett antal personuppgifter, särskilt:

Ditt namn
Din adress
Din e-postadress
Ditt telefonnummer.
Din betalningsinformation
Kundroll: privat, företag, offentlig
Dessa personuppgifter bearbetar vi i samband med hantering av ditt inköp, eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vår del av handelsavtalet. Vi sparar dem i en efterföljande femårsperiod, så du enkelt kan handla hos oss vid ett senare tillfälle. Därefter raderas informationen.

Om du har beställt leverans, kommer uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress lämnas till vår valda speditör (vilka inkluderar Schenker, DSV, GLS, etc.) utifrån mest lämplig leverans av din beställning.

Bearbetning av personuppgifter - samtycke
Om du har markerat boxen "ja, jag ger mitt samtycke till att ni får kontakta mig via e-post med nyhetsbrev och erbjudanden" bearbetar vi din e-postadress och uppgifter om dina inköp hos oss tills det inte längre är relevant. Det innebär i praktiken fram till den tidpunkt som du gör oss medvetna om att du inte längre vill ta emot våra e-postmeddelanden.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Du kan antingen göra det genom att använda länken längst ned i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på info@stegfabriken.se och berätta att du inte längre vill få våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Datasäkerhet
Oavsett om vi bearbetar dina personuppgifter med syftet att fullgöra ett avtal eller på grundval av ditt medgivande, kommer vi alltid att behandla din personliga information på ett säkert, konfidentiellt sätt som efterlever tillämpliga lagar, inklusive personuppgiftslagen och dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer endast användas för det syfte som de har registrerats för och kommer att raderas när detta syfte har blivit uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi använder tredje parter för bearbetning av din betalningsinformation (Epay, Klarna) och för att administrera dina inköp (Magento, Gmail, E-conomic, Dotmailer). Vi har ingått databearbetningsavtal med dessa databehandlare, vilket är vår garanti för att de efterlever tillämpliga regler som gäller för skydd av dina personuppgifter.

Information, invändning, ändring, dataportabilitet och radering
Du kan alltid kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Detta kan göras genom att hänvända dig till

Stegfabriken.se
E-mail: info@stegfabriken.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på:

Lasse Simoni
E-mail: lasse@stigefabrikken.dk

Om det finns fel i vår registrerade information som avser dig, kan du alltid be att få dem korrigerade. Därmed har vi även har korrekt information. Du har även rätten till att ta del av informationen i ett vanligt läsbart format (dataportabilitet). Har du önskemål om ändringar eller dataportabilitet, är du även mycket välkommen att skriva till oss på ovannämnda e-postadress.

Vill du inte längre att vi ska bearbeta dina personuppgifter eller att vi ska begränsa bearbetning av sådan information, kan du även skicka en begäran om detta till oss via ovannämnda e-postadress.

Om du vill återkalla ditt samtycke till bearbetning av din e-postadress (denna behöver vi för att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden), kan du alltid återkalla det genom att klicka på en länk som finns i varje nyhetsbrev.